סקר חדש: מבוטחי מכבי מובילים בשיעור שביעות רצון מכלל הקופות

על פי ממצאי סקר שערך מכון ברוקדייל שבדק את רמת השירות של קופות החולים ותפקוד מערכות הבריאות, מכבי ממשיכה להוביל על שאר הקופות בכמה פרמטרים חשובים

נגישות