ישראלי נמצא ללא רוח חיים בהודו

משרד החוץ בקשר עם הרשויות המקומיות

נגישות