מחר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו לצד בקשה להפנותו לאבחון גורמי מקצוע.