זירת האסון ברמת גן

"הסיבות המדויקות שהביאו לתאונה קשה זו, דורשות חקירה מעמיקה של גורמי המקצוע הרלוונטיים"

כך אומר אבי דריקס, חבר הנהלת האיגוד הישראלי להנדסת בטיחות, לשכת המהנדסים בהתייחסות לאסון קריסת הפיגומים ברמת גן:


זירת האסון ברמת גן
336

"על פי התמונות שהופצו בתקשורת ובמדיה החברתית, נראה שהפיגום שקרס הינו פיגום "זקפים". פיגום "זקפים" נדרש לעמוד בדרישות החקיקה הישראלית, ודרישות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988.

לא ניתן לקבוע מהתמונות את הסיבה לקריסת הפיגום, קריסת פיגומים באופן כללי יכולה לנבוע מכמה סיבות:

  1. 1.התקנת הפיגום בניגוד להוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ולהוראות יצרן הפיגום.
  2. 2.ביצוע שינוי בפיגום בניגוד להוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) והוראות יצרן הפיגום.

בהקשר לסיבה זו, קורה שבעלי מקצוע מפרקים את רכיב התמיכה והעיגון של הפיגום לצורך ביצוע עבודה

כמו למשל התקנת חיפוי למבנה ולא מיידעים את מנהל העבודה.

  1. 3.חוסר ברכיבי תמיכה ועיגון של הפיגום למבנה שעליו נסמך הפיגום.

4 .התקנת הפיגום ללא הנהלתו והשגחתו הישירה של בונה מקצועי לפיגומים.

  1. 5.עומס יתר על משטחי העבודה של הפיגום ו/או על מבנה הפיגום דוגמת העמסת משקל יתר על משטח העבודה

או התקנת מיתקן הרמה על פיגום לא אישור מתכנן הקמת פיגומים אשר אמור לבדוק את השפעת התקנת מיתקן ההרמה על גבי הפיגום על יציבות הפיגום.

  1. 6.אי ביצוע בדיקה עיתית לפיגום על ידי מנהל העבודה באתר (אחת לשבעה ימים לפחות, אחרי כל הפסקת עבודה של שלושה ימים או יותר,  אחרי כל הפסקת עבודה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח ואחרי כל שינוי שנעשה בפיגום אשר נודע לו עליו.

כמובן שהסיבות המדויקות שהביאו לתאונה קשה זו, דורשות חקירה מעמיקה של גורמי המקצוע הרלוונטיים."


מה הלוז גם באינסטגרם, בפייסבוק ובטוויטר

עוד בחדשות מה הלוז

נגישות