אילוסטרציה pixabay

ביה"ד הרבני הגדול: יוקפאו הסנקציות נגד האישה, כל עוד לא יתבררו חלוקת הרכוש ומתן הכתובה

ביה"ד הרבני הגדול הפך את החלטת ביה"ד האזורי בפתח תקווה, שביקש להטיל סנקציות על האישה בשל אי הסכמתה לגט. הסנקציות יעוכבו עד שתתברר חלוקת הרכוש וזכאותה לכתובה


אילוסטרציה pixabay
353

בית הדין הרבני הגדול לערעורים הורה, בהחלטה תקדימית, לקיים דיון בזכויותיה של אישה ברכוש המשותף ובכתובה, ורק לאחר הסדרתן, לקיים את הגט. בנוסף, קבע ביה"ד הגדול, כי אם לאחר ההסדרה האישה לא תסכים לגט, ניתן יהיה להטיל עליה סנקציות. את האישה מייצג בהליכים עו"ד אבי גפן.

לדברי עו"ד גפן, החלטת בית הדין הרבני הגדול עושה צדק רב עם נשים שעניינן נדון בביה"ד הרבני, וממתינות שנים לקבלת חלקן ברכוש המשותף. לדברי עו"ד גפן, על פי הלכת הכריכה, אם האיש כרך את כלל העניינים הרכושיים בביה"ד הרבני, העניין יוכרע בביה"ד הרבני. אלא שבמקרה זה, קבע ביה"ד האזורי שקודם יסודר הגט.

ביה"ד הרבני הגדול, שדן בערעור אותו הגיש עו"ד גפן בשם האישה, על החלטת ביה"ד האזורי, הפך את היוצרות, וקבע שקודם יידונו הכתובה וחלוקת הרכוש – וביה"ד יפסוק בהן, ורק לאחר מכן יסודר הגט.

לדברי עו"ד גפן, החלטה זו של הרב דוד ברוך לאו, הרב הראשי האשכנזי לישראל, ונשיא ביה"ד הרבני הגדול, עושה צדק היסטורי עם נשים. יש בהחלטה הגינות רבה, הגיון רב, והיא גם "דעת תורה".
ההחלטה שהתהפכה התקבלה כשהרכב ביה"ד האזורי בפתח תקווה קטע את הדיון בחלוקת הרכוש בין בני הזוג וקבע כי יש לבצע את הגט לפני שחולק הרכוש. בהחלטה גם הורה ביה"ד האזורי, על הטלת סנקציות על האישה, ורק לאחר שתתרצה ותסכים לגט, תוכרע המחלוקת בין בני הזוג על חלוקת רכושם המשותף ומתן הכתובה.

הבעל פנה ביוזמתו אל ביה"ד הרבני האזורי בפתח תקווה, בהגישו תביעה לגירושין שבה כרך גם את עניין חלוקת הרכוש המשותף.

בדיון שנערך בפני שלושת הדיינים, הרב יגאל לרר (אב בית הדין) והרבנים אריאל ינאי ודוד בר שלטון, טענה האישה כי אין לסדר את הגט בטרם חולק הרכוש ובטרם קיבלה את זכויותיה בו. דייני בית הדין האזורי לא קיבלו גישה עקרונית זו.

לאור זאת, הודיע עו"ד גפן, כי מרשתו אינה מוכנה להתגרש כל עוד לא יתבררו נושא כתובתה, וחלוקת הרכוש המשותף, או לכל הפחות תוכרע בקשתה לקבלת מחצית מדירות המגורים שבבעלות בני הזוג, ועניין תשלום הכתובה.

דיון ההוכחות בעניין רכוש בני הזוג הושלם, אך בטרם הוגשו הסיכומים בו, החליט ביה"ד האזורי כי יש לסדר את הגט עוד בטרם תוכרע חלוקת הרכוש, ואף קבע כי אם הגט לא יסודר לאלתר, יוטלו סנקציות על האישה, ואכן הוטלו עליה סנקציות.

עו"ד גפן, הגיש ערעור בשם האישה נגד ההחלטה להטיל עליה סנקציות, ערעור שנדון בפני בבית הדין הרבני הגדול.

במסגרת זו טען עו"ד אבי גפן כי החלטת ביה"ד האזורי מנוגדת להלכה. "כיצד ייתכן כי בעל תובע תביעת רכוש וגט, וההכרעה תהיה אחרי הגט. דרך המלך בהלכה, כאשר הבעל תובע גירושין מאשתו וכורך בה רכוש, כי יבורר הרכוש ורק אחרי זה יוסדר הגט", טען עו"ד גפן.

נשיא בית הדין הרבני הגדול, הרב דוד ברוך לאו, קיבל את טענותיו של עו"ד גפן, וקבע כי "בית הדין האזורי יחליט בנושא הרכוש והכתובה ויעדכן את בית דיננו".

נשיא בית הדין הרבני הגדול הדגיש בהחלטתו: "כל עוד בית הדין לא בירר את זכאותה או אי זכאותה של האישה לכתובה, אינו יכול לאשר סנקציות, כי הרי חיוב הכתובה קודם לסידור גט. אף אם לא נפתח תיק כתובה, חייב בית הדין לברר זאת לפני שהוא קובע הליך סנקציות".


מה הלוז גם באינסטגרם, בפייסבוק ובטוויטר

עוד בחדשות מה הלוז

נגישות