freepik

לוד: חברה הורשעה בהפעלת שתי תחנות מעבר לפסולת בניגוד לחוק

החברה והנאשמים הודו בעבירות הכוללות הפעלת תחנת מעבר שלא כדין שלא כהוראות חוק רישוי עסקים ותקנות רישוי עסקים


freepik
457

בית המשפט המחוזי בלוד קיבל את ערעור המשרד להגנת הסביבה והרשיע את חברת מפעת בשני תיקים שהתנהלו בגין מפגעים והפרות בתחנת מעבר לפסולת בסמוך לתל יצחק ובתחנת מעבר לפסולת בסמוך לירחיב.

בעקבות פעולות פיקוח ואכיפה של מחוז המרכז במשרד להגנת הסביבה וחקירות שניהלה המשטרה הירוקה של המשרד, הוגשו שני כתבי אישום, על פיהם בין השנים 2014-2017 הפעילה חברת מפעת ונאשמים נוספים תחנת מעבר לפסולת מעורבת במועצה אזורית חוף השרון, סמוך ליישוב תל יצחק, באופן לקוי תוך יצירת מפגעים סביבתיים חמורים של זיהום מים, זיהום אוויר, זיהום הקרקע, ריח חזק ובלתי סביר, פסולת שהושלכה ברבים וללא כל התשתיות הדרושות על פי דין. באשר לתחנת מעבר בירחיב, הפעילו הנאשמים את התחנה מתוך הפרת תנאים ברישיון העסק שניתן להם ויצירת מפגעים בין השנים 2015-2016.

בחודש אפריל 2022 לאחר שחברת מפעת הודתה באישומים נגדה במסגרת כתב האישום שהגיש המשרד להגנת הסביבה, החליט בית המשפט השלום בפתח תקווה שלא להרשיעה והטיל עליה קנס בסך מיליון שקל. כמו כן, הפעיל בית המשפט התחייבות בסך 979,300 שקל מתיק קודם שהתנהל נגד החברה, והטיל עליה התחייבות בסך 2,440,400 שקל למשך שנה להימנע מהעבירות בהן הודתה, לצד צו סגירה לתחנת המעבר ירחיב.

החברה והנאשמים הודו בעבירות הכוללות הפעלת תחנת מעבר שלא כדין שלא כהוראות חוק רישוי עסקים ותקנות רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת); אי נקיטת אמצעים: עבירה על תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת); גרימת זיהום אוויר בלתי סביר: עבירה על הוראות חוק אוויר נקי; גרימת ריח חזק או בלתי סביר: עבירות על הוראות חוק למניעת מפגעים; זיהום מים: עבירה על חוק המים; השלכת פסולת ולכלוך רשות הרבים: עבירות על חוק שמירת הניקיון; הפרה של תנאים ברישיון העסק: עבירות על חוק רישוי עסקים.

בית משפט השלום בפתח תקווה פסק באותה העת כי יש להימנע מהרשעת חברת מפעת, בין היתר לאור העובדה שהנאשמת נמצאת בהליכי רכישה על ידי חברת "להב אנרגיה ירוקה", אשר רוצה לקדם את נושא מיון הפסולת והקמת תחנות מעבר וכי הרשעתה בעבירות בשלוש השנים האחרונות עלולה להוביל לביטול של הסכם הרכישה.

בעקבות אי-הרשעת החברה, הגיש המשרד להגנת הסביבה ערעור לבית המשפט המחוזי בלוד, אשר קיבל את עמדת המשרד והרשיע את החברה. בעקבות ההרשעה, המיר בית המשפט לערעורים את הפיצוי שהוטל על החברה לקנס והאריך את ההתחייבות שהוטלה עליה למשך שלוש שנים במקום לשנה.

בית המשפט הדגיש כי מדובר בחברה שעברה על החוק בעבר והורשעה, ועל אף זאת בחרה להמשיך ולבצע עבירות. בית המשפט קבע כי העבירות מצביעות על זלזול מתמשך מצד החברה בהוראות החוק ובציבור בכללותו, וכי מידת פגיעתן של העבירות באינטרס הציבורי גבוהה. בנוסף, קבע בית המשפט כי עליו להימנע מלתת יד להסתרת מידע רלוונטי מפני רוכשים פוטנציאליים בדרך של הימנעות מהרשעה.

על הליך האכיפה, החקירה והגשת כתב האישום, אשר מטרתם שמירה על האינטרס הציבורי, על בריאות הציבור ועל הסביבה, היו אמונים גורמי המקצוע במחוז מרכז ומפקחי המשטרה הירוקה של המשרד, ובהליך בבית המשפט ייצג את המשרד להגנת הסביבה עו"ד אסף תומר בליווי הלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה.

המפגעים בתחנת המעבר בתל יצחק כללו, בין היתר, תשטיפים שזלגו מחוץ לשטח התחנה בסמוך לתל יצחק לרשות הרבים, שריפות שנמשכו מספר ימים במספר מועדים בתחנת המעבר, לרבות של פסולת גושית ופלסטיק, שגרמו לזיהום אוויר חזק, בעוד חברת מפעת המשיכה לקלוט פסולת נוספת ולהפעיל את תחנת המעבר בניגוד להנחיות שקיבלה מהמשרד להגנת הסביבה. בנוסף, זרמו תשטיפים המכילים מזהמים מהתחנה אל נחל רעננה. בעקבות הממצאים בשנת 2016 הוציא מחוז מרכז של המשרד מכתב התראה לחברת מפעת ולנאשמים אחרים, אולם גם לאחר מועד זה נמצאו ליקויים סביבתיים חמורים במספר  רב של מועדים נוספים.

לצורך הפעלת תחנת המעבר לפסולת יבשה בישוב ירחיב בבעלות מפעת, התקשרה החברה עם חברה פרטית, שהואשמה אף היא יחד עם מפעת. במספר מועדים בשנים 2015 ו-2016 הפעילו חברת מפעת ונאשמים נוספים, לרבות החברה הפרטית, את תחנת ירחיב ללא התשתיות הדרושות על-פי דין, תוך הפרת התנאים ברישיון העסק, ובכלל זה ביצעו עבירות הקשורות לפסולת אשר עברה את גובה הגדר, פרצות בגדר וגלישה של פסולת אל מחוץ לתחנה לרשות הרבים.

בעקבות פעילות אכיפה אינטנסיבית של המשרד להגנת הסביבה ומחוז המרכז בפרט, השלימה חברת מפעת את מלאכת שדרוג תחנת המעבר לפסולת מעורבת בתל יצחק, אחת התחנות הגדולות בארץ לפסולת זו. חברת מפעת כיום היא בשליטת חברת להב אנרגיה ירוקה בע״מ.


מה הלוז גם באינסטגרם, בפייסבוק ובטוויטר

עוד בחדשות מה הלוז

  • חדשות מה הלוז |
  • 11/04/2023
מי ראה את דניאל צור מראש העין?
נגישות