משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי מעניק שעות חונכות לתלמידות ולתלמידים היקף של כ-13 מיליון ש"ח

כחלק מתוכנית "צומחים יחד" כ- 8,000 ילדים ובני נוער ייהנו ממסגרות חינוכיות לאחר שעות בית הספר

נגישות