FREEPIK

פס"ד חריג: השופט שלל את דמי המזונות מהקטינה וחייב את אמה ב-80 אלף שקלים

בשל ניכור הורי מתמשך ועלילות שווא רבות – השופט הורה על ביטול תשלום המזונות, וחייב את הגרושה בהחזר הוצאות משפט ודמי מזונות בסך 80 אלף שקלים. בפסק דין נדיר, ארוך ומנומק, קבע השבוע כבוד שופט ארז שני מביהמ"ש למשפחה בתל אביב, כי דמי מזונות שמשלם אב לבתו בת ה-13 בטלים ומבוטלים. בכך קיבל השופט את […]


FREEPIK
204

בשל ניכור הורי מתמשך ועלילות שווא רבות – השופט הורה על ביטול תשלום המזונות, וחייב את הגרושה בהחזר הוצאות משפט ודמי מזונות בסך 80 אלף שקלים.

בפסק דין נדיר, ארוך ומנומק, קבע השבוע כבוד שופט ארז שני מביהמ"ש למשפחה בתל אביב, כי דמי מזונות שמשלם אב לבתו בת ה-13 בטלים ומבוטלים. בכך קיבל השופט את התביעה אותה הגיש האב נגד גרושתו, באמצעות עו"ד אברהם קורחוב, בטענה לניכור הורי חמור.

בכתב התביעה, אותו מביא השופט במלואו בפסק דינו, נטען, כי מאז שנחתם הסכם הגירושים בין בני הזוג לפני כשמונה שנים, שלושת ילדיהם, ובהם הבת הקטינה, מתנכרים לאב, מסרבים לראותו ונמנעים מלשוחח עימו.

לטענת האב, גרושתו הסיתה את הילדים שוב ושוב נגדו, תוך שהם רוקמים נגדו שלל תלונות שווא על אלימות, שלא הייתה ולא נבראה (כל התלונות נסגרו מחוסר תשתית ראייתית ומחוסר אשמה).

בנוסף, זמני השהייה שנקבעו בין בני הזוג בהסכם הגירושים הופרו פעם אחר פעם על ידי האישה, ולאב לא התאפשר למעשה להתראות באופן סדיר עם ילדיו.

פסק הדין מגולל את ההליכים המשפטיים הרבים שהתקיימו ביוזמת האב, במסגרת מאמציו הכנים לחדש את הקשר עם ילדיו. מאמצים אלה העלו חרס, מאחר ומאחורי הקלעים המשיכה אימם להסיתם נגדו שוב ושוב.

לטענת האב, חלפו שנים מאז הפעם האחרונה שבה פגש את ילדיו שלא בין כותלי בית המשפט, וגם בפגישותיהם האחרונות עימו, חזרו הילדים ודקלמו מסרים שהוכתבו להם על ידי אימם.

לפני מספר שנים, כשהילדים הבוגרים עמדו בסירובם לחדש את הקשר עם אביהם, הגיש האב, באמצעות עו"ד קורחוב, תביעה לביטול תשלום מזונותיהם. בית המשפט קיבל את התביעה בחלקה, והפחית את דמי המזונות אותם שילם האב.

את התביעה הנוכחית לביטול דמי המזונות עבור הבת הצעירה, בסך 3,000 שקל בחודש, הגיש האב לפני כשנה וחצי, כשהבין שגם היא מסרבת ליצור עימו כל קשר.

בתביעה טען עו"ד קורחוב, כי "האב אינו כספומט", וכי בתו המרדנית אינה זכאית עוד למזונותיו. "כפי שאב חייב לדאוג למזונות ילדיו, כך הילדים חייבים לכבדו, ובמקום שבו הילדים לא מכבדים את אביהם, מאבדים הם את הזכות לקבל מזונות", דברי עו"ד קורחוב.

בפסק דינו שניתן השבוע, קיבל השופט שני את טענות האב במלואן, וקבע, בין היתר, כי במקרה זה האב אינו אלא מקור כספי בעיני האם והילדים, וכי "לדמותו כאב אין שום מקום (זולת לרעה) בחיי ילדיו ובכללם הבת הקטינה".

השופט שני פסק כי תשלום המזונות יבוטל רטרואקטיבית מיום הגשת התביעה לפני כשנה וחצי, והורה לאישה להחזיר לבעלה לשעבר דמי מזונות ששולמו ביתר בסך 45 אלף שקלים. בנוסף, חייב השופט שני את האישה בהוצאות משפט בסך 35 אלף שקלים נוספים – ובסה"כ 80 אלף שקלים.

לדברי עו"ד קורחוב, מדובר בפסק דין נדיר, אך צודק וחשוב. "האב הצליח להוכיח, כי מדובר במקרה קלאסי של ניכור הורי מצד האם, וכי הקשר עם ילדיו נותק, ולא בגלל מחדלים שלו".

לדבריו, אין מקום לצפות מהורה לפרנס ילד שמתכחש לו. "אין זכויות בלי חובות, ועדיין, במקרה הזה דלתו של האב פתוחה. הוא מוכן לשלם את המזונות, ובתנאי שבתו תסכים להיפגש איתו בבית קפה או בגינה ציבורית" דברי עו"ד קורחוב.


מה הלוז גם באינסטגרם, בפייסבוק ובטוויטר

עוד בחדשות מה הלוז

נגישות