תרגיל לשעת חירום באיגוד ערים חיפה לביוב דימה אירועי ירי טילים והתקפת סייבר

בתרגיל השתתפו פיקוד העורף, משטרת ישראל, רשות חירום לאומית, רשות המים וגורמים נוספים


515
תרגיל לשעת חירום התקיים באיגוד ערים חיפה לביוב. בתרגיל, נטלו חלק כל צוותים מיוחדים של פיקוד העורף – חומ"ס, פיקוד העורף מחוז חוף, כיבוי אש מחוז חוף, משטרה מחוז חוף, רח"ל – רשות חירום לאומית, רשות המים, המשרד להגנת הסביבה וגורמים נוספים לשע"ח. במהלך התרגיל שנוהל ע"י יו"ר האיגוד אלי כהן ומנכ"ל האיגוד תא"ל במיל" איציק כהן, תורגלו מספר אירועים ובהם: פעילות חבלנית עויינת, חומרים מסוכנים, ירי טילים כולל נזק לתשתיות, אירוע התקפת סייבר, שריפה ועשן כולל נפגעים ועוד.
מנכ"ל איגוד ביוב לחיפה, תא"ל במיל" איציק כהן וסמנכ"ל ההנדסה יאיר אטלן
איגוד ערים חיפה לביוב אחראי על הטיפול בשפכים של מטרופולין חיפה ושל ערים וישובים סמוכים בהם אוכלוסייה המונה כשבע מאות אלף נפש ובשטח כולל של כמאה קמ”ר. השפכים הגולמיים המוזרמים למכון הטיהור מכילים חומר אורגני, מומס ומרחף, שמקורו בבתים ובתעשיות. הטיפול בשפכים נעשה במכון הטיהור הממוקם במפרץ חיפה בקצה רחוב האשלג , ותפקידו העיקרי הוא לפרק את התרכובות האורגניות מן השפכים. המכון לטיהור שפכים קולט מטפל בכל יום בכמאה אלף מטרים מעוקבים של שפכים בתהליכי טיהור ביולוגיים מתקדמים. השפכים המטופלים – מי הקולחים, מוזרמים לעמק יזרעאל ומשמשים להשקיה חקלאית. האיגוד משיג בעזרת מכון הטיהור שלוש מטרות חשובות: שמירה על בריאות הציבור; טיפול מתקדם בשפכים למניעת מטרדים אקולוגיים; שימוש חוזר במים המביא לחיסכון שנתי של כשלושים ושמונה מיליון מ”ק מים למשק המים בישראל.
ניהל את האירוע. יו"ר איגוד ערים ביוב חיפה, אלי כהן

מה הלוז גם באינסטגרם, בפייסבוק ובטוויטר

עוד בחדשות מה הלוז

נגישות