freepik

המשרד להגנת הסביבה נגד רכבים מזהמים או מרעישים בגוש דן

במסגרת הפעילות, נבדקו 131 כלי רכב, הורדו מהכביש 31 כלי רכב מזהמים ונרשמו 21 דוחות


freepik
271

המשרד להגנת הסביבה ערך פעילות אכיפה כנגד רכבים מזהמים בגוש דן, בשיתוף שוטרי מרחב ירקון ושוטרי המדור להגנת הסביבה, כנגד רכבים מזהמים ומרעישים.

במהלך הפעילות, נבדקו 131 כלי רכב, מתוכם הורדו מהכביש 31 רכבים עקב זיהום אוויר חריג וליקויי בטיחות רבים. בנוסף, נרשמו 21 דוחות לנהגים בעלי כלי רכב שאינם עומדים בהוראות חוק אוויר נקי ובתקנות – 11 מתוכם בגין מניעת רעש מאופנועים.

כלי רכב מזהמים ומרעישים מהווים פגיעה באיכות החיים של התושבים המתגוררים באזור ואף פוגעים בבריאות הציבור. המשרד להגנת הסביבה ימשיך לפקח ולאכוף, תוך שיתוף פעולה עם משטרת ישראל.

איציק סנדרוסי, ממונה זיהום אוויר מתחבורה במשרד להגנת הסביבה אמר לחדשות מה הלוז: "כחלק ממבצע אכיפה נגד רכבים מזהמים שהתבצע בגוש דן, פעלנו לבדיקת כלי רכב מזהמים והורדנו מהכביש רכבים עקב הפרות של הוראות חוק אוויר נקי ואי עמידה בתקנות. נמשיך לפעול לשמירה על אוויר נקי ועל איכות חיי התושבים".


מה הלוז גם באינסטגרם, בפייסבוק ובטוויטר

עוד בחדשות מה הלוז

נגישות