כללית שירותי בריאות | צילום ארכיון

גירעון של 2.6 מיליארד שקל: מה קורה בקופת חולים כללית?

באגף לפיקוח על קופות החולים במשרד הבריאות מזהירים מהמגמה ככל ומצב זה יימשך


כללית שירותי בריאות | צילום ארכיון
458

גירעון קופת חולים כללית, ללא תמיכות מיוחדות, הסתכם ברבעון השלישי של 2023 בכ-2.6 מיליארד שקל – כך עולה מניתוח הדו"חות הכספיים שהכין האגף לפיקוח על הקופות חולים במשרד הבריאות והגיע ל"כלכליסט". הגירעון כולל גם פעילות בתי החולים שלה של הקופה.

"העלייה בגירעונות המוצגים, בשילוב הירידה בהיקפי התמיכות, מחייבים התייחסות והסדרה, לרבות לבסיס התקציב, שכן, ככל ומצב זה יימשך, קופות החולים יסיימו את שנת 2022 בגירעונות משמעותיים", מזהירים באגף.

אלי כהן מנכ"ל כללית (צילום: יובל חן)

מה הלוז גם באינסטגרם, בפייסבוק ובטוויטר

עוד בחדשות מה הלוז

נגישות