אילוסטרציה

מידי שנה מיוצרים כ-6 מיליון טונות פסולת עירונית: בממוצע כ-1.8 ק"ג פסולת לאדם מידי יום

המשרד להגנת הסביבה הציג לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בראשות ח"כ יעקב אשר, את עבודת המשרד להגנת הסביבה לטיפול בפסולת בישראל באמצעות קרן הניקיון


אילוסטרציה
318

בישיבה השתתפה השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, מנכ"ל המשרד, גיא סמט, סמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי במשרד, אלעד עמיחי וגורמי מקצוע נוספים. קרן הניקיון הוקמה מתוקף סעיף 10 בחוק שמירת הניקיון התשמ"ד-1984 ונועדה לרכז אמצעים כספיים לשמירה על איכות הסביבה.

על פי נתוני הלמ"ס משנת 2020, מידי שנה מיוצרים כ-6 מיליון טונות פסולת עירונית, והממוצע עומד על כ-1.8 ק"ג פסולת לאדם מידי יום. ממוצע קצב הגידול בכמות הפסולת השנתית עומד על כ-2.6%. כמו כן, 10% מסך פליטות גזי החממה בישראל מקורן בפליטות מתאן ממטמנות.

במסגרת הישיבה, פרס מנכ"ל המשרד את הקווים המנחים ליישום מדיניות הטיפול בפסולת בדגש על צמצום ההטמנה, העלאת אחוזי המיחזור והשבת האנרגיה מפסולת. מנכ״ל המשרד הדגיש את הצורך ביישום מהיר והתגייסות רב מערכתית להקמת מתקני קצה בהובלת המשרד.

גורמי המקצוע במשרד הציגו לוועדה את מתווה היישום והצעדים לקידום השגת המטרות לטיפול בפסולת, בהם תיקצוב ישיר לרשויות מקומיות עבור פעולות להפחתת הטמנה, ליווי צמוד לתהליכי הקמת מתקנים והתרת חסמים והמשך תמיכה ממוקדת בחינוך סביבתי במערכת החינוך.

כמו כן, במסגרת חוק ההסדרים מקדם המשרד להגנת הסביבה יוזמה חדשה בשיתוף משרד האוצר ורשות החשמל להקמת מנגנון לתמיכה במתקני טיפול בפסולת באמצעות תעריף חשמל, אשר מציעה מודל כלכלי שלם יותר ליזמים, וצפויה להגדיל את הוודאות ארוכת הטווח בהשקעה, ולפשט משמעותית את הליך התשלום.


מה הלוז גם באינסטגרם, בפייסבוק ובטוויטר

עוד בחדשות מה הלוז

נגישות