עידית סולמן | צילום ארכיון: ערוץ הכנסת

מחזקים את יישובי העוטף

במסגרת החלטת הממשלה לחיזוק החוסן האזרחי ביישובי עוטף עזה, יתמוך המשרד להגנת הסביבה בסכום של כ-70 מיליון שקל ביישובי עוטף עזה בנושאים סביבתיים, מהם כ-54 מיליון שקלים יוקצו לטיפול בפסולת


עידית סולמן | צילום ארכיון: ערוץ הכנסת
241

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן: "התמיכה של המשרד תוביל לשיפור איכות חייהם של הציבור ביישובי העוטף, ולשמירה על הסביבה והטבע באזור. התוכנית הממשלתית שאושרה היום תשפר את החוסן האזרחי של היישובים, והמשרד יסייע לקדם נושאים חשובים ומהותיים כמו טיפול בפסולת, שיקום נחלים, חינוך סביבתי ושמירה על הטבע העירוני ואיכות האוויר ביישובי עוטף עזה"

המשרד להגנת הסביבה יתמוך בסכום כולל של כ-70 מיליון שקל לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף עזה, במסגרתם יקודמו נושאים סביבתיים משמעותיים, בהם קידום אסטרטגיית הטיפול בפסולת של המשרד, חינוך סביבתי, רכישת אוטובוסים מאופסי פליטות, פיתוח הטבע העירוני, שיקום נחלים ופינוי מפגעי פסולת.

תמיכה זו היא במסגרת התוכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנים 2023-2024, שאושרה היום (ה') בממשלה. מטרת התוכנית היא לחזק את החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף רצועת עזה, הממשיכים לחיות תחת איום ביטחוני מתמיד.

כמות הפסולת המופנית להטמנה במדינת ישראל גדולה מאוד, ויתרת נפחי ההטמנה בה הולכת וקטנה. רשויות העוטף מפנות כיום את הפסולת הנוצרת בתחומן להטמנה באתר דיה ובאתר דודאים. שני האתרים צפויים לעבור בשנים הקרובות להטמנה של שאריות מיון בלבד – תהליך יקר אשר עלותו תושת על הרשויות. לפיכך, המשרד להגנת הסביבה מסייע לרשויות להתמודד עם הנטל הצפוי על ידי תמיכה בחלופות הטמנה ובתוכניות שמטרתן הפחתת יצירת הפסולת ברשויות.

המשרד להגנת הסביבה שם לעצמו את נושא הטיפול בפסולת במדינת ישראל כיעד מרכזי, במטרה לצמצם את נפח ההטמנה ולמנוע את הפסולת במקור. בחודשים האחרונים נכנס המשרד למהלך מואץ לצורך בניית מתקני מיון וטיפול בפסולת בכל רחבי הארץ, מתוך שאיפה לטפל בפסולות קרוב למקומות היווצרותן ולצמצם הטמנה.

ההחלטה לבחון הקמת מתקנים בעוטף עזה נועדה לאפשר מתן מענים גם לאזור זה, מתוך רצון להוזיל את עלויות הטיפול בפסולת מחד ולצמצם את השפעותיהן הסביבתיות מאידך. בנוסף, מרחב עוטף עזה מהווה את אסם התבואה של מדינת ישראל. מטבע הדברים, נוצרת בו גם פסולת חקלאית רבה ומגוונת, אשר לחלק גדול ממנה אין כיום פתרון. כתוצאה מכך, נערמות הפסולות החקלאיות במרחב, ולעיתים מתלקחות ומייצרות זיהום אוויר קשה ופגיעה של ממש באיכות החיים ובבריאות התושבים ביישובים הסמוכים. על כן, קיים צורך משמעותי לטפל בנושא באופן עמוק ושיטתי.

לאור זאת, במסגרת תמיכת המשרד ביישובי עוטף עזה, יקצה המשרד סכום של כ-54 מיליון שקל לטיפול בפסולת. מהם, יוקצו כ-20 מיליון שקל לאשכול נגב מערבי ולאיגוד ערים נפת אשקלון להקמה ושדרוג מתקנים לטיפול בפסולת חקלאית ולפינוי מפגעי פסולת חקלאית ביישובי עוטף עזה. בנוסף, יוקצו כ-16.5 מיליון שקל לאשכול רשויות נגב מערבי להכנת תוכניות מקצועיות לקידום אסטרטגיית הפסולת של המשרד, לרבות הפרדת פסולת במקור וטיפול בפסולת אורגנית ויישום שלה. כמו כן, כ-13 מיליון שקל יוקצו לעיר שדרות, להקמת מתקני טיפול בפסולת גזם עירוני ופסולת בניין לרבות הקמת משטחי איסוף גזם. בנוסף, כ-4 מיליון שקל לפינוי מפגעי פסולת בניין ביישובי העוטף.

עוד בהחלטה: יוקצו 3 מיליון שקל לשיקום נחל שקמה ונחל בשור באזור עוטף עזה, ו-2 מיליון נוספים לפינוי מפגעי פסולת מהנחלים; 5 מיליון שקל לטיפוח סביבתי לשכונות בעיר שדרות; 4 מיליון שקל לרשויות מקומיות בעוטף עזה לביצוע פעולות חינוכיות סביבתיות; 2 מיליון שקל לרשויות מקומיות לשמירה ופיתוח הטבע העירוני במסגרת תוכנית "סביבטבע" של המשרד; נוסף להחלטה זו, יתמוך המשרד בסכום של כ-4 מיליון שקל לרכישת אוטובוסים מאופסי פליטות שישמשו את יישובי עוטף עזה ויצמצמו את זיהום האוויר מתחבורה באזור.


מה הלוז גם באינסטגרם, בפייסבוק ובטוויטר

עוד בחדשות מה הלוז

נגישות