עידית סולמן | צילום ארכיון: ערוץ הכנסת

בסיוע המשרד להגנת הסביבה: ירושלים תצמצם את נפח הטמנת הפסולת

הממשלה אישרה בישיבה חגיגית בכותל את הצעת השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן לסיוע לעיריית ירושלים בסכום של כ-18 מיליון שקל ליישום תוכנית למיחזור פסולת ולהפחתת הטמנה של פסולת מעורבת בעיר


עידית סולמן | צילום ארכיון: ערוץ הכנסת
204

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן: "אנחנו ממשיכים לפעול לקידום תוכניות המשרד לטיפול בפסולת, כדי להביא לצמצום משמעותי של הטמנת הפסולת ברחבי הארץ, בדרך לישראל נקייה. העברנו היום, סמוך ליום ירושלים, החלטת ממשלה חשובה שתסייע לעיר הבירה שלנו, להתקדם ולהכין תוכנית שתביא לייעול הטיפול בפסולת, להגדלת המיחזור ולצמצום משמעותי בכמות הפסולת המוטמנת"

ממשלת ישראל אישרה היום (א') את הצעת השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, לתמיכה בסכום של כ-18 מיליון שקל לעיריית ירושלים לצורך יישום תוכנית למיחזור פסולת והפחתת הטמנה של פסולת מעורבת בעיר ירושלים, בחלק מקידום אסטרטגיית הפסולת של המשרד. תוכנית זה תיבחן על ידי הנהלת הקרן לשמירת ניקיון ותתוקצב על ידי הקרן.

נוסף על כך, נוכח החשיבות הלאומית שרואה הממשלה בחיזוק ירושלים כבירת ישראל; ובהמשך למאמץ הממשלתי להעצמה ולקידום הפיתוח הכלכלי-חברתי של בירת ישראל בכלל ושל החברה הערבית במזרח ירושלים בפרט, הממשלה אישרה היום תוכנית רב-שנתית לשנים 2024-2028 לצמצום פערים חברתיים וכלכליים ולפיתוח כלכלי של החברה הערבית במזרח ירושלים. בשבועות הקרובים הממשלה תחליט על תקציב כולל לתוכנית זו, ובה גם סעיפים סביבתיים.
הרחבה על תוכנית למיחזור פסולת ולהפחתת ההטמנה של המשרד להגנת הסביבה:

ירושלים היא העיר הגדולה ביותר במדינת ישראל, וגרים בה כ-10% מתושבי המדינה. בשנת 2021 ייצרה העיר ירושלים 548,475 טון פסולת: 64,981 טון מתוכם (11.85%) הופרדו במקור (איסוף ישיר ברחובות) והועברו למיחזור. שאר הפסולת מועברת למפעל המיון של חברת גרין נט, שם מוינו 17,085 טונות נוספים של פסולת יבשה, ועוד 148,989 טון של פסולת אורגנית. 317,420 טונות נשלחו לאתר הטמנה.

לצורך יישום אסטרטגיית הטיפול בפסולת של המשרד להגנת הסביבה, יתמוך המשרד בעיריית ירושלים בביצוע פעולות שמטרתן הגדלת כמות הפסולת המועברת למיחזור, בדגש על הפרדתה במקור והפחתת כמות הפסולת המועברת להטמנה, העלאת שיתוף הציבור והתייעלות. תוכנית העבודה של עיריית ירושלים תיעשה בליווי צוות מקצועי של המשרד להגנת הסביבה, ובהתאם למדיניות הטיפול בפסולת העדכנית של המשרד. יודגש, כי המשרד מסייע לעירית ירושלים והיא זו שמחליטה על הגורם שעימו היא מקדמת את המיחזור.

השקעת משאבים למטרת שיפור הטיפול בפסולת בעיר ירושלים תואמת את מטרות חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, הקובע בסעיף 4(ב), כי לירושלים יינתנו עדיפויות מיוחדות בפעילויות של רשויות המדינה לפיתוחה בנושאי משק וכלכלה ובנושאים אחרים. בנוסף, בהתאם להחלטת ממשלה 1516 בעניין טיפול בפסולת וצמצום זיהום אוויר בירושלים, קבעה הממשלה בין היתר, כי יש להכין תוכנית אב לפסולת המעורבת של העיר, לצורך הקמת אמצעים תשתיתיים, לרבות מתקנים אזוריים חדשים באזור ירושלים למיון ולטיפול בפסולת – למעט הטמנה.

תוכנית זו היא חלק מתוכניות המשרד להפחתת הטמנת הפסולת בישראל והגדלת שיעורי המיחזור. המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף עם החשב הכללי במשרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל, רשות החשמל, רשויות מקומיות, ויזמים פרטיים, מקדם בימים אלה הקמה של מתקני מיון וטיפול בפסולת בכל רחבי הארץ, שיאפשרו את מימוש תוכניות המשרד להגברת המיחזור, להפחתת ההטמנה, ולהפחתת פליטות גזי חממה. שיעור הטמנת הפסולת כיום בישראל הוא כ-80%, מהגבוהים במדינות המפותחות, במידה רבה בשל העדר תשתיות מיון וטיפול בפסולת. מתקני הקצה החדשים, וכן תמיכות המשרד בהקמה, בשדרוג, ובתכנון לקראת הקמה של מתקנים, יובילו לפי תוכנית המשרד לשינוי משמעותי.

במסגרת ישיבת הממשלה המיוחדת שנערכה לכבוד יום ירושלים, מונתה השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, לחברה בוועדת שרים למען ירושלים ועדת השרים שתעסוק בעניינים הנוגעים לירושלים בירת ישראל, לרבות פיתוחה ורווחת תושביה וכן בעניינים הנוגעים לרשויות בירושלים רבתי.


מה הלוז גם באינסטגרם, בפייסבוק ובטוויטר

עוד בחדשות מה הלוז

נגישות