ראש עיריית קרית אתא יעקב פרץ

אולפנית שח"ם בקרית אתא זכתה בפרס הצטיינות ארצי של משרד החינוך

אולפנית שח"ם זכתה בפרס הצטיינות ארצי של משרד החינוך הבוחן את ההישגים הלימודיים, החברתיים והערכיים של בית הספר


ראש עיריית קרית אתא יעקב פרץ
110

הפרס בוחן את ההישגים של בית הספר שחוללו את השינוי המשמעותי ביותר בקרב הלומדים בתוכנית התגמול הדיפרנציאלי המתקיימת בחטיבות העליונות במטרה לטפח את המצוינות, הן בקרב המורים והן בקרב התלמידים. תכנית תגמול זו מגדירה את יעדי בית הספר וההישגים החינוכיים ומעניקה הכרה ציבורית לצוותי בתי הספר שפעלו במסירות על מנת לעמוד ביעדים.

בהישגים הלימודיים נקבעו המדדים לפי שיעור הזכאות לבגרות, שיעור הצטיינות במבחני הבגרות, שיעור זכאות לתעודת בגרות איכותית, מידת השיפור בהשוואה להישגים בשנה הקודמת ועוד. בהישגים הערכיים-חברתיים, נכללו המדדים של שיעור הגיוס לצה"ל או לשירות אזרחי-לאומי, מניעת נשירת תלמידים, קליטת תלמידי החינוך המיוחד ועוד.

משרד החינוך ציין, כי הזכייה היא אות הערכה למנהיגות ולעשייה החינוכית המעמיקה של הצוותים החינוכיים והיא מעידה על כך שהמצוינות הבית ספרית נוגעת בכל תחומי החיים של התלמידים.

ראש העיר יעקב פרץ: "ברכות לאולפנית שח"ם שנבחרה על ידי משרד החינוך לבית ספר מצטיין. אנו גאים בצוותים החינוכיים בכל מוסדות החינוך בעיר ובעשייה הנפלאה לטובת ילדי העיר. אין ספק כי זכייתה של אולפנית שח"ם בפרס זה מעודדת תרבות של מצוינות ומעניקה השראה לבתי ספר נוספים."  


מה הלוז גם באינסטגרם, בפייסבוק ובטוויטר

עוד בחדשות מה הלוז

נגישות