מודיעין: פעוטה ננעלה ברכב, מתנדבי ידידים חילצו אותה

בארגון ידידים קוראים להורים לאמץ "כלל מפתח"

נגישות